"Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)


"Семетей" эпостон үзүндү - "Айчүрөк"  (№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 уландысы)

Жаңыбай Кожековдун айтуусунда.

- Күлчоро Толтойду өлтүрө албагандыгына арман кылып Семетейге келгени.

- Семетейдин Чынкожо, Толтойго каршы уруш камынганы.


Инвентарный номер 33
Предыдущее название инвентаря 858
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Собиратель К. Малабаев
Место записи Бууракан кыштыгынын жайлоосунда
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 311
Количество строк 9785
Первое предложение Аккулан айыпы алго
Последнее предложение Кетти десек кет
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген