"Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк"


"Семетей" эпостон үзүндү - "Айчүрөк"  

  1. Манас менен Акункандын белкуда болгону
  2. Чынкожо менен Толтойдун Айчүрөктү аламын деп Акун кандын элин чаап тынчтык бербегени
  3. Аккуу кебин кийип Айчүрөктүн Семетейди издеп кеткени


Инвентарный номер 25
Предыдущее название инвентаря 850
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Собиратель Огонбаев, Т. Абаев, А. Акишев
Место записи Бууракан кыштыгынын жайлоосунда
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 102
Количество строк 3366
Первое предложение Чынкожо менен Толтой 13 миң кол менен Семетейдин Колуктуусу Айчүрөктү
Последнее предложение Эртереек кайра кетейин
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген
Дополнительные пометки Көчүрмөсү бар. Латын арибинде машинкадан чыгарылган 572-номурлуу инвентарда. Түп нуска менен салыштырганда айырмачылыктар бар.