"Семетей"


Каныкейдин Букарага качып барганы.

Каныкейдин Чыйырды менен Семетейди алып качканы.

Бакайдын Каныкейди 15 күндүк жолго узатып барганы.

Каныкейдин ачкалыктан жолдо азап көргөнү.

 

 

 


Инвентарный номер 17
Предыдущее название инвентаря 842
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Собиратель К.Мифтаков
Место записи Фрунзе
Дата записи 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 162
Количество строк 5022
Состояние рукописи Плохо
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген