"Семетей" (үзүндү) - "Каныкей Семетейди Букарага карай ала качканы"


"Семетейден" үзүндү - "Каныкей Семетейди Букарага карай ала качканы":

- Бакай Абыке менен Көбөшкө таарынып Майбулакка көчкөнү

- Абыке Каныкейди аламын деп үмүтүлүшү

-  Каныкейдин Кеңкөлдөн качышы

 


Инвентарный номер 40
Предыдущее название инвентаря 865
Автор произведения Шапак Ырысмендиев
Собиратель Осмон Кыштобаев
Дата записи 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 168
Количество строк 3528
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген