Семетей Кара кыргыздардын адабияты жөнүндө


Тэги:

Инвентарный номер 68
Предыдущее название инвентаря К262
Дата записи 1922
Дата передачи в рукописный фонд 1940
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 200
Первое предложение Башка тил
Последнее предложение Жарым ырдуу адабияттар макал, табышмак, жаңылмач аты менен үчко бөлүнөт караганда ырды жети, ырсыз төрт, жарым ырдуу 3 адабият болуп адабият түрлөрү он төрт түрлүдүр.
Состояние рукописи Требует внимания