"Семетей". Семетейден үзүндү.


Бакай менен Семетей жылкыда калып, Канчоро Кулчоролордун согушту уланткан жеринен башталат экен. Эки чоро аябай душмандар менен беттешип, Коңурбай Бээжинди көздөй качып кетет. Кийинки жолкуда Семетей жалгыз келип, Коңурбай менен сайышат, Коңурбай дагы качат. Семетейдин келе жатканын көрүп, Кулчоро аны эс алдырып коюп, өзү душманды тосуп чыгат.

Тэги:

Инвентарный номер 196
Предыдущее название инвентаря 5155
Место записи Белгисиз
Дата передачи в рукописный фонд 1964
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 332
Количество строк 6640
Первое предложение Мына ошондо абакең.
Последнее предложение Берениң жолго кирди эми.
Состояние рукописи Требует внимания