"Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы (уландысы)


- Толтойдун Күлчородон каралуу болуп элине барганы

- Толтойдон жарадар болуп Чынкожого айтканы


Инвентарный номер 83
Предыдущее название инвентаря 904
Автор произведения Молдобасан Мусулманкулов
Собиратель Курман Кыдырбаева
Место записи Фрунзе
Дата записи 1935
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 100
Количество строк 3100
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген