"Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы (уландысы)


- Семетейдин Бээжинге, казатка жөнөгөнү

- Бээжинге кирип урушту башталганы


Инвентарный номер 87
Предыдущее название инвентаря 908
Автор произведения Молдобасан Мусулманкулов
Собиратель Курман Кыдырбаева
Место записи Фрунзе
Дата записи 1935 - 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 129
Количество строк 4000
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген