"Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы (уландысы)


- Айчүрөктүн түш көргөнү

- Семетей Чынкожо, Толтойду өлтүрүп, Айчүрөктү алууга Акун кандын шаарына келе жатканы

- Айчүрөктүн тойю

- Семетейдин Айчүрөктү алып Таласка келип түшкөнү

- Семетейдин Коңурбай менен урушу


Инвентарный номер 86
Предыдущее название инвентаря 907
Автор произведения Молдобасан Мусулманкулов
Собиратель Курман Кыдырбаева
Место записи Фрунзе
Дата записи 1935 - 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 98
Количество строк 3100
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген