"Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы (уландысы)


- Толтойдун жарадар болуп Чынкожого айтканы


Инвентарный номер 84
Предыдущее название инвентаря 905
Автор произведения Молдобасан Мусулманкулов
Собиратель Курман Кыдырбаева
Место записи Фрунзе
Дата записи 1935 - 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 100
Количество строк 3100
Состояние рукописи Средне
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген