"Семетей". Семетейдин Коңурбайга каршы салгылашы.


Семетейдин Коңурбайга каршы салгылашы акыры Коңурбайдын өлүмү менен аяктайт. Ортодо Семетейге ок жаңылып Айчүрөктүн ак куу кебин кийип учуп келип, "ок аттоо " расмиси менен Семетей айыгат. Кытай, калмак манжуларды талкалап, Бээжинге Мурашааны кан кылып коюп, өзүлөрү Таласка келишип, жыргап жатып калышат.

Тэги:

Инвентарный номер 197
Предыдущее название инвентаря 5166
Место записи Ой-Булак айылы
Дата записи 1962
Дата передачи в рукописный фонд 1964
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 497
Количество строк 10606
Первое предложение Берен Манас баласы
Последнее предложение Жыргап жатып калды эми.
Состояние рукописи Требует внимания