Семетей. Семетейдин өлүмү


Кыяс менен Сары кан согушуп Кыяс жарада болот. Казактар кыргыздарды талкалоону чечишет. Алсейит Сары канды атып өлтөргөнү.Кыяс Бакай, Каныкей, Айчүрөктү айдап жөнөгөнү. Кыяс Айчүрөктү аялдыкка алмакчы болгону.

Тэги:

Инвентарный номер 175
Предыдущее название инвентаря 1008
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Фрунзе шаары
Дата записи 1949
Дата передачи в рукописный фонд 1949
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 100
Количество строк 3119
Первое предложение Эр Сарыкан баатырдын
Последнее предложение Өлбөймүн деп жүрчү ле
Состояние рукописи Требует внимания