"Семетей". Семетей Букардан Таласка келип, Манастан калган мүлктөрүн алып жаткан жери.


Бул инвентарда Семетейдин Букардан Таласка келип, Манастан калган 8 мүлктун баарын алып, кайра үч айдын ар жак бер жактарында көчүп келем деген убадасын берип жүрүп кеткендиги жазылган экен.

Тэги:

Инвентарный номер 183
Предыдущее название инвентаря 990
Автор произведения Актан Тыныбеков
Дата записи 1946
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 473
Количество строк 4455
Состояние рукописи Требует внимания