"Семетей"


Семетей менен Чынкожонун жоолашкан себеби:

- Чынкожо аңгемеси

- Чынкожонун эли Толтойго качканы

- Чынкожо, Толтойдун антташып дос болушу

- Чынкожо, Толтойдун Семетейге каршы урушка даярланганы

 


Инвентарный номер 34
Предыдущее название инвентаря 859
Автор произведения Жаңыбай Кожеков
Место записи Бууракан кыштыгынын жайлоосунда
Дата записи 1939
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 88
Количество строк 2000
Первое предложение Бул Чынкожо Манас баатырга
Последнее предложение Тартуга кызын берсин
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген