"Семетей". Чынкожо менен Толтойдун Акункандын шаарын камаганы, Айчүрөктүн дөөлөрдү сынаган жери .


Айчүрөктү алмакчы болгон Толтой, Чынкожо Акункандын шаарын чаап алмакчы болушат. Айчүрөк жок дегенде эки ай күтө турсун деп, өзү ак куу кебин кийип, асманга учуп чыгат. Ак куу кебин кийген Айчүрөк баатырларды сынап бирин да жактырбайт, акыры Таласка келип, Ала-Көлдүн жээгине келип конуп эс алып калат. Ошол учурда Семетей Ак шумкарду кондуруп, Ала-Көлгө аң ууламакчы болуп жөнөп калат.

Тэги:

Инвентарный номер 191
Предыдущее название инвентаря 994
Место записи Фрунзе шаары
Дата записи 1945
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 190
Количество строк 7590
Первое предложение Жалганбы чынбы ким билет.
Последнее предложение Макул, аба, макул деп.
Состояние рукописи Требует внимания