Семетей тууралуу жомок


Тэги:

Инвентарный номер 314
Автор произведения --“----“----“---“---
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 50
Первое предложение 1916-ж чоң үркүндө кытай шаары
Последнее предложение Ошону менен бул жомоктун аягы токтогон экен
Состояние рукописи Требует внимания