"Семетей" (уландысы)


- Чынкожо менен Толтой Семетейге чабуул кылып үчүн кеңешет

- Семетей Акшумкардын артынан жөнөгөнү

- Айчүрөк Семетейди жолдон тосу чыгат


Инвентарный номер 44
Предыдущее название инвентаря 869
Автор произведения Шапак Ырысмендиев
Собиратель Осмон Кыштобаев
Дата записи 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1936
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 200
Количество строк 4600
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген