Семетей (уландысы)


Семетей Күлчоро менен Түмөнбайды Акун канга жиберип, кызын алууга, оюн-зоок өткөрүүгө уруксаат суратып, алдынан бир өтүп коёт. Семетейдин Коңурбайдан өч алышы, Умөтөйдүн жылкы алышы.

Тэги:

Инвентарный номер 170
Предыдущее название инвентаря 984
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Тянь-Шань обл., Жумгал району, Кызыл-Туу сельсоветинин Совнарком колхозу
Дата записи 1941
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 395
Количество строк 9859
Первое предложение Абасынан дуба алып
Последнее предложение О, баякы берендин
Состояние рукописи Требует внимания