"Семетей" (уландысы)


- Каныкей жомогонун аягы.

- Семетейдин Таласты көздөй жүргөнү.


Инвентарный номер 107
Предыдущее название инвентаря 928
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Жунуш Ирисов
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 562
Количество строк 12926
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген