"Семетей" (уландысы)


- Бакай менен Семетейдин чалгынга барганы

- Семетейдин Карагулду алдатканы

- Коңурбайдын Күлчорого алдаганы

- Коңурбайдын Семетей менен согушу

 


Инвентарный номер 47
Предыдущее название инвентаря 872
Автор произведения Шапак Ырысмендиев
Собиратель Б. Ташым.
Дата записи 1936
Дата передачи в рукописный фонд 1936
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 371
Количество строк 8953
Состояние рукописи Плохо
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген