"Семетей" I том


- Семетей Жакыпка жолукканы бара жатканда, Бакайдын Семетейге айтканы

- Күлчоронун Семетейге учураганы

- Бакай менен Семетейдин Абыке, Көбөшкө учураганы


Инвентарный номер 108
Предыдущее название инвентаря 929
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Ыбрай Абдрахманов
Место записи Фрунзе
Дата записи 1936
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 508
Количество строк 10000
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген