Семетей


Чынкожо, Толтойдун чатагы Алардын өлүмү. Семетей Айчурөктү алып Таласка келиши. Көкөтөйдун ашы. Семетей атасы Манастын кунун куушу. Канчоронун чыккынчылыгы.

Тэги:

Инвентарный номер 249
Предыдущее название инвентаря 5167
Автор произведения --“----“----“---“---
Место записи Терс-Суу жайлоосу, Нарын өрөөнү
Дата записи 1966
Дата передачи в рукописный фонд 1966
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания