"Семетей" (уландысы)


Кичи казаты.

- Каныкейдин сөзү

- Семетейдин аттаны чыкканы

- Семетейдин кароолго барганы

- Бакай Семетейге Бээжинди көрсөткөнү

 

 


Инвентарный номер 113
Предыдущее название инвентаря 934
Автор произведения Саякбай Каралаев
Собиратель Ыбрай Абдрахманов
Место записи Фрунзе
Дата передачи в рукописный фонд 1939
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Латын
Количество страниц 180
Количество строк 5750
Состояние рукописи Требует внимания
Разметка страниц Номер коюу барактардын үстүндө
Подача текста в рукописи Ыр түрүндө берилген
Дополнительные пометки Папканын ичинде Саякбай Каралаев, Ыбрай Абдырахмановдун сүрөттөрү бар