Совет районунан жыйналган мат-дар


Тэги:

Инвентарный номер 733
Дата записи 1985
Дата передачи в рукописный фонд 1985
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Атырылып балдарга, колдорунун баарысы
Последнее предложение Ушундай өлгөндү билбеген, ниети жаман кишилер үзүрүн көрбөй дүнүйөсү талаада калат
Состояние рукописи Требует внимания