Сузак рай-нан жыйналган фольклордук чыгармалар


Тэги:

Инвентарный номер 675
Предыдущее название инвентаря 5313
Дата записи 1977
Дата передачи в рукописный фонд 1977
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 259
Первое предложение Саламат ойноп күлүп калган баласы
Последнее предложение Муса деген байчалыш кишинин 90 баштык бир үйү бар экен, ошого манаптардын баарын жыйнап алып Токтогулдун түрмөдө жаткандарын ырдап жатканда Кара Базаркул кирип келет экен.
Состояние рукописи Требует внимания