Сүйөркул Абдрахмановдун чыгармалары


Тэги:

Инвентарный номер 608
Предыдущее название инвентаря 5246
Дата передачи в рукописный фонд 1972
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 209
Первое предложение Ар бир эл өзүнүн башынан өткөн иштерин, кубанычын, кайгысын оозеки чыгармалардын ар кандай түрүндө жана формасында берип келишкен.
Последнее предложение Мингендерин койсо экен.
Состояние рукописи Требует внимания