Табышмактар


Тэги:

Инвентарный номер 706
Предыдущее название инвентаря 5344
Дата передачи в рукописный фонд 1981
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Көбүктөрүн көбүртүп, тээ теректин башына
Последнее предложение Акчаңдан кутулуп, эч санаам жок ошону менен ырдап жатамын-деп жооп берген экен
Состояние рукописи Требует внимания