Талас өрөөнүнөн жыйналган фольклордук материалдар: Балык, Чоңду, Алымкул, Үмөтаалынын ырлары


Тэги:

Инвентарный номер 724
Место записи
Дата передачи в рукописный фонд 1984
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Чонду кытай айылынан чыккан чоң акын экен
Последнее предложение Эл каткырып жатып күлгөндө "Атай жыгылды" дешип кесени башка жакка узатат
Состояние рукописи Требует внимания