Тил адабият инст-нун фондусуна өткөзгөн кол жазмаларынын списогу (Казыбектин ырлары) Кыргыз фольклору боюнча түшүндүрүү каты


Тэги:

Инвентарный номер 155
Предыдущее название инвентаря 366
Дата записи 1946
Дата передачи в рукописный фонд 1946
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания