Тоголок Молдонун “Токсон суроо”,”Эски Молдо”,”Тегирменчи”,”Тезекчи”, +мүр баяны. өткөзгөн А.Чоробаев.


Тэги:

Инвентарный номер 4071.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания