Тоголок Молдонун балалык чагы Музоокенин “Сары-Өзөн”, “Муңдууку” ырларынын жаралыш себеби


Тэги:

Инвентарный номер 656
Предыдущее название инвентаря 5294
Дата записи 1976
Дата передачи в рукописный фонд 1976
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Маркум Тоголок Молдо азыркы Нарын областы, Тоголок Молдо атындагы колхоздо
Последнее предложение Чанач минип өйүзгө,Өткөн элге барасың
Состояние рукописи Требует внимания