Тоголок Молдонун өз кол жазмасы менен жазылган эки кол жазма


Тэги:

Инвентарный номер 4069.0
Место записи 1968.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания