Токомбаев Жумаалы тарабынан жыйналган фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 607
Предыдущее название инвентаря 5245
Дата передачи в рукописный фонд 1972
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 176
Первое предложение Илгери Николай заманында уруусу Арык тукумунун ичиндеги Само деген элден Оморбай деген ырчы жамакчы болгон экен.
Последнее предложение Жарашурту тамырдан
Состояние рукописи Требует внимания