Токтогулдун Казак жериндеги ыры жөнүндө маалымат. Абдрахманов, Мурзалиев


Тэги:

Инвентарный номер 5140.0
Место записи 1969.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания