Токтогулдун казак элинде айткан арманы жана башка ырлар.


Тэги:

Инвентарный номер 1235.0
Место записи 1950.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания