Токтогулдун кайта келбейт балалык дегени. Шекербек Шеркулов.


Тэги:

Инвентарный номер 1241.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания