Токтогулдун кыргыз совет адабиятын түзүүдөгү ролу жана мааниси


Тэги:

Инвентарный номер 530
Предыдущее название инвентаря 5149
Дата записи 1963
Дата передачи в рукописный фонд 1963
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 368
Первое предложение Кыргыз совет адабиятынын өсүшүндө Токтогул кандай ролду ойноду жана анын чыгармаларынын кандай мааниси бар деген суроолорго жооп берүү анчейин гана оңой-олтоң иш эмес, мунун өзү көп илимий изилдөөлөрдү талап кыла турган маселерден болуп сананлат.
Последнее предложение Акындын терең мазмундагы, жогору көркөмдүктөгү курч ырлары өзүнүн күчүн жоготпоотон, эл менен бирге дагы алга бармакчы жана кылымдар бою кадай бермекчи.
Состояние рукописи Требует внимания