Токтогулдун санаттары


Тэги:

Инвентарный номер 698
Предыдущее название инвентаря 5336
Дата записи 1975
Дата передачи в рукописный фонд 1980
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Кучкачев Жумабек, 70 жашта, кат билбейт, Чүй району, Сындаш сельсоветине караштуу Свиносовхоздо турат.
Последнее предложение Ошондой болсо да, Токтогул ырлары эл арасында айтылып жүргөн катары изилдөө үчүн керек болуучу материал деп, фондуга өткөрүүнү туура таптым
Состояние рукописи Требует внимания