Токтогулдун 1966-1967-68-жылдардын аралыгында жыйналган ырлары.


Тэги:

Инвентарный номер 5141.0
Место записи 1973.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания