Токтогул жана Тоголок Молдонун өмүр баяндары; ырлары, Ы. Абдрахманов жыйнаган материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 394
Предыдущее название инвентаря 1302
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания