Токтогул жөнүндө эскерүүлөр


Тэги:

Инвентарный номер 494
Предыдущее название инвентаря 3001
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 40
Первое предложение Жыйврманчы жылдардын башында Малгалды /азыр райцентр/ деген жерде бирөөнүн тою болгон.
Последнее предложение Кызметти катты тартып шорум кайнап.
Состояние рукописи Требует внимания