Токтогул тууралуу эскермелер. Ж.Жылкыбаев.


Тэги:

Инвентарный номер 1903.0
Место записи 1957.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания