Тоолуу Бадахшан автономиялуу областынын Мургаб рай-нан жыйналган фольклордук материал-р


Тэги:

Инвентарный номер 572
Предыдущее название инвентаря 5210
Дата записи 1970
Дата передачи в рукописный фонд 1970
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Кубаттын уулу Кулмырза ай досум
Последнее предложение Манастын колуна бычак тийип, алаканын тешип кетет
Состояние рукописи Требует внимания