Тянь-Шандык кыргыздардын тилиндеги жергиликтүү өзгөчөлүктөр


Тэги:

Инвентарный номер 3075.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания