Т. Байболотовдун кол жазмасы


Тэги:

Инвентарный номер 81
Предыдущее название инвентаря 281
Дата записи 1941
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 105
Первое предложение Ферганада анжияндын кыргызларнан кунчыгыш тарапка чачырап жайылып чыккан кыргыздын Ата бабасынан урусунан азырак тарыкый окыасынан жазайын.
Последнее предложение Башка тил
Состояние рукописи Требует внимания