Улуу Октябрь соц. Рев-сына чейин кыргыз урууларынын коомдук жана экономикалык мамилелери


Тэги:

Инвентарный номер 5057.0
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания