Фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 779 780 781 782 783 784
Дата записи 1970
Дата передачи в рукописный фонд 1984
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Ысык-Көлдүн ... Шаты айылында илгери Такабай Сукатай ажынын Өмүралы деген уулу
Последнее предложение Сөз гүлдөрүн терет деп, эмики жашта үмүтүм
Состояние рукописи Требует внимания