Фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 792 793 794 795 796 797
Дата записи 1948
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Илгери-илгери өткөн заманда Кыргыз эли Кундуз-Жылдыз деген шаар бар тушта
Последнее предложение Асизхан келип көлдүн абалын көрүп туруп Мен ханболсом
Состояние рукописи Требует внимания