Фольклордук материалдар


Тэги:

Инвентарный номер 806
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Караңдан айланайын Жекебай, Кан темир тең келбеген элесиңай
Последнее предложение кедей бул сөздү жаттап, байга жооп берди, Бай аялдан түбөлүккө үмүтүн үзгөн экен
Состояние рукописи Требует внимания