Фольклор жана эл акындарынын чыгармалары. Талас энциклопедиясынын материалдарынан


Тэги:

Инвентарный номер 467
Предыдущее название инвентаря 1876
Дата записи 1956
Дата передачи в рукописный фонд 1956
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Первое предложение Мен Токтогул жөнүндө көп угуп жүрдүм эле.
Последнее предложение Чычаит бир күндө үч жолборс аткан.
Состояние рукописи Требует внимания